Chính sách bảo mật

Ngày hiệu lực: 12/04/2024

Chào mừng bạn đến với tinbongda2024.pro! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng website này.

Thông tin Chúng Tôi Thu Thập

Thông Tin Cá Nhân: Bao gồm thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp thông qua các mẫu đăng ký như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao dịch, và các thông tin khác.

Thông Tin Tự Động Thu Thập: Khi bạn truy cập website, chúng tôi có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang bạn rời đi, và thời gian truy cập.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

  • Cải thiện dịch vụ và trải nghiệm người dùng.
  • Gửi thông báo về các cập nhật hoặc thay đổi dịch vụ.
  • Phân tích và nghiên cứu thị trường.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ các trường hợp pháp lý sau:

  • Cung cấp cho đối tác dịch vụ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Tuân theo yêu cầu pháp lý, như tuân theo lệnh tòa án.

Bảo Mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin cá nhân của bạn.

Quyền của Người Dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để phản ánh các thay đổi trong cách thức hoạt động của chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách này để luôn được cập nhật.